Mount Carbon

MONTAGEPASTA VOOR CARBON ONDERDELEN

MONTAGEPASTA VOOR CARBON ONDERDELEN

Verpakking

 • 977070924 - Mount Carbon - 100gr

Kenmerken

Mount Carbon wordt gebruikt bij het monteren van carbon onderdelen.

Mount Carbon zorgt voor zulke hoge grip dat het aandraaimoment danig kan verlaagd worden, zodat de gemonteerde delen minder onder spanning komen te staan en materiaalvermoeidheid uitgesteld wordt.

Gemonteerde delen kunnen ook makkelijker terug gemonteerd worden.

Toepassingen

 • Voor het monteren van zadelpen, stuurpen, ... .

Instructies

 • Mount Carbon aanbrengen zodat de volledige raakvlakken gesmeerd zijn. 
 • Monteer de onderdelen met respect van het voorgeschreven aandraaimoment. 
 • Verwijder overtollige Mount Carbon met een doek.

Technische informatie

 • Uitzicht: pasta.
 • Geur: kenmerkend.
 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Dynamische viscositeit bij 20°C: 48000 mPa.s.
 • Kinematische viscositeit bij 20°C: 57143 mm²/s.
 • Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,840.
 • Damspanning bij 20°C: 60 Pa.
 • Zelfontbrandingstemperatuur: 236°C.
 • Kookpunt/kooktraject: +190°C/+240°C.
 • Houdbaarheid: 36 maanden, bewaren in gesloten verpakking in gesloten, vorstvrije en geventileerde ruimte.