E-Care

ONMISBAAR VOOR ELKE ELEKTRISCHE FIETS

ONMISBAAR VOOR ELKE ELEKTRISCHE FIETS

ONMISBAAR VOOR ELKE ELEKTRISCHE FIETS

Reinigen

Smeren

Beschermen

product.variants

 • 977210924 - E-Care - aerosol 100ml

Instructies

De fiets volledig behandelen (behalve schijfremmen), laten inwerken en nawrijven.

Technische informatie

 • Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
 • Denisteit bij 20°C: 0,811.
 • Geur: Kenmerkend.
 • Dampdruk: 8,53 bar.
 • Kookpunt: 187°C – 300°C.
 • Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,81g.
 • Temperatuurbestendig: -80°C tot +190°C.
 • Dynamische viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s.
 • Kinematische viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s. Based on Mineral oil.
 • Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.